Mô hình học khác biệt

Mô hình học được công nhận là hệ thống quản lý chất lượng do BUREAU VERITAS CERTIFICATION FORUM chứng nhận

Chúng tôi mong muốn trở thành trung tâm chuyên sâu về các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, với sự giáo dục thông minh, trong đó chú trọng vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo có chất lượng cao, tiếp thu mô hình giáo dục quốc tếvà phát triển mô hình học lý tưởng này ra tại Việt Nam.

Toán siêu tốc Puka đã và đang trở thành một trong những Công ty giáo dục hàng đầu Việt Nam và quốc tế giáo dục hướng tới phát triển kỹ năng và nội lực cho trẻ

  • Mỗi cấp độ, học sinh cần từ 2- 3 tháng để hoàn thành. Mỗi tuần học 2 – 3 buổi, mỗi buổi kéo dài 120 phút.
  • Sau mỗi cấp độ, học sinh phải trải qua một bài kiểm tra. Nếu học sinh vượt qua bài kiểm tra, học sinh sẽ được cấp chứng chỉ cho cấp độ đã đạt được. Nếu học sinh không vượt qua bài kiểm tra đó, học sinh sẽ được học 02 tuần miễn phí để củng cố kiến thức của cấp độ đã học và hoàn thành bài kiểm tra để lên cấp độ tiếp theo.
  • Cuộc thi học sinh giỏi toán siêu tốc Puka được tổ chức định kỳ hàng năm theo phạm vi cấp cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia.

Tham gia bình luận: